img1_slidebar
img1_slidebar
img1_slidebar
img1_slidebar
img_about_company

Ł. Wanowski Good Point Recycling SKA powstała w 2013 roku. Zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych. Profesjonalnie realizowany recykling tworzyw sztucznych jaki zapewniamy wymaga pracy na najwyższej klasy urządzeniach, które umożliwiają nam utrzymanie procesu technologicznego na bardzo wysokim poziomie. Eliminujemy wszelkie zanieczyszczenia oraz wilgoć. Każdy regranulat podlega œścisłej kontroli jakości poprzez badanie masowego wskaźŸnika szybkośœci płynięcia MFI. Dzięki temu możemy maksymalnie zadowolić naszych klientów. Dodatkowo oferujemy regranulaty o okreśœlonych barwach, parametrach wytrzymałoœściowych i wskaźŸnikach płynięcia dajemy gwarancję najwyższej jakości.

Ponadto skupujemy wstępnie posortowane surowce typu HDPE, LDPE, PE, PP.

Zajmując się skupem surowców w dużym stopniu przyczyniliśœmy się także do podnoszenia śwœiadomośœci ekologicznej społeczeństwa. Nasza działalnoœść bezpoœśrednio przyczynia się do ochrony śœrodowiska przy jednoczesnym ponownym wykorzystaniu materiałów w przemyœśle.

Nadrzędnym celem Ł. Wanowski Good Point Recycling jest dbałośœć o śrœodowisko naturalne !